Tsukiuta The Animation1

Tag : Tsukiuta The Animation 2016 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ซับไทย

เรื่องย่อ

โลกที่มนุษย์ถูกรุกรานโดยเอเลี่ยนจากต่างโลก Nightfly O’Note ถึงทางกองกำลังป้องกัน LAG จะส่งหน่วยรบ Scared Rider ไปรับมือ แต่ถูกกวาดล้างถึง 5 ครั้ง

ต้นฉบับเป็นโปรเจ็คดีไซน์ตัวละครแบบออริจินัล ไอดอลชายและหญิงประจำเดือนต่างๆ มี 12 เดือน 24 คน

เนื้อเรื่องต้นฉบับฝั่งไอดอลชาย กล่าวถึงวงไอดอลกลุ่ม Six Gravity (เดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม) ที่อยู่ในพื้นที่โตเกียว และวงคู่แข่ง Procellarum (เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน)

ตัวอย่าง PV

 

Tsukiuta The Animation ซับไทย

Tsukiuta The Animation ตอนที่ 1 ซับไทย

Tsukiuta The Animation ตอนที่ 2 ซับไทย

Tsukiuta The Animation ตอนที่ 3 ซับไทย

Tsukiuta The Animation ตอนที่ 4 ซับไทย

Tsukiuta The Animation ตอนที่ 5 ซับไทย

Tsukiuta The Animation ตอนที่ 6 ซับไทย

Tsukiuta The Animation ตอนที่ 7 ซับไทย

Tsukiuta The Animation ตอนที่ 8 ซับไทย

Tsukiuta The Animation ตอนที่ 9 ซับไทย

Tsukiuta The Animation ตอนที่ 10 ซับไทย

Tsukiuta The Animation ตอนที่ 11 ซับไทย

Tsukiuta The Animation ตอนที่ 12 ซับไทย

Tsukiuta The Animation ตอนที่ 13 (จบ)