1

เรื่องย่อ

เรื่องนี้รายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะครับ เอาเป็นว่าขอเล่ารายละเอียดของภาคนี้ก่อนล่ะกัน
ภาคนี้เป็นเรื่องราวการต่อสู้ของหน่วยรบ 666 ทางตะวันออกของเยอรมัน เล่าไรดีต่อล่ะ!

Schwarzesmarken ซับไทย

Schwarzesmarken ตอนที่ 1 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1

Schwarzesmarken ตอนที่ 2 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2

Schwarzesmarken ตอนที่ 3 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3

Schwarzesmarken ตอนที่ 4 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4

Schwarzesmarken ตอนที่ 5 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5

Schwarzesmarken ตอนที่ 6 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6

Schwarzesmarken ตอนที่ 7 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7

Schwarzesmarken ตอนที่ 8 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 8  สำรอง   ตอนที่ 8

Schwarzesmarken ตอนที่ 9 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9  สำรอง   ตอนที่ 9

Schwarzesmarken ตอนที่ 10 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 10  สำรอง   ตอนที่ 10  สำรอง   ตอนที่ 10

Schwarzesmarken ตอนที่ 11 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 11  สำรอง   ตอนที่ 11  สำรอง   ตอนที่ 11

Schwarzesmarken ตอนที่ 12 จบ ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12  สำรอง   ตอนที่ 12