Saiyuki สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ภาค 1-3

 

จบ พากย์ไทย

 

เรื่องย่อ

การเดินทางมุ่งสู่ตะวันตกของซันโซ โกคู โกโจและฮัคไค เพื่อยับยั้งการคืนชีพของราชาปีศาจวัวหรือกิวมะโอ โดยเนื้อเรื่องหลักๆจะอยู่ที่ระหว่างการเดินทาง ที่จะต้องเจออุปสรรคในหลายๆเรื่อง โดยตลอดการเดินทางจะมีคู่ปรับหลักๆอยู่สี่คน ได้แก่ โคไกจิ ริริน โดคุงาคุจิและยาโอเนะ

จุดประสงค์ในการเข้าทำร้ายกลุ่มซันโซก็เพื่อแย่งชิงพระคำภีร์มารของซันโซตามคำสั่งของเกียคุเม็งภรรยาน้อยของกิวมะโอ และเป็นผู้ที่จะปลุกกิวมะโอให้คืนชีพโดยมีข้อแลกเปลี่ยนว่าถ้าเอาพระคำภีร์มาให้ได้จะยอมปลดปล่อยมารดาของโคไกจิ

 

ภาค 1 พากย์ไทย


(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 01
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 02
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 04
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 05
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 06
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 07
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 08
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 09
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 10
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 11
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 12
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 14
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 13
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 16
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 15
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 18
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 17
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 20
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 19
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 22
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 21
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 24
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 23
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 26
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 25
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 28
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 30
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 29
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 32
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 31
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 34
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 33
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 35
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 36
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 38
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 37
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 39
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 40
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 41
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 42
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 43
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 44
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 46
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 45
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 47
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 48
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 49
(Saiyuki) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 50 end.

 

ภาค 2 พากย์ไทย

(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 1
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 2
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 4
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 3
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 6
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 5
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 7
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 8
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 9
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 10
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 11
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 12
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 13
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 14
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 15
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 16
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 17
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 18
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 19
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 20
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 21
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 22
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 23
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 24
(Saiyuki reload) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 25 end.

ภาค 3 พากย์ไทย

(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 1
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 2
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 3
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 4
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 6
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 5
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 7
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 8
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 9
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 10
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 11
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 12
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 14
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 13
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 16
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 15
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 17
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 18
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 19
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 20
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 21
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 22
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 23
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 24
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 25
(Saiyuki reloadGunlock) สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ep. 26 end.

คำค้นหา :