3

เรื่องย่อ

เนื้อเรื่องบทนี้อยู่ในช่วงเดือนเมษายน ก็ผ่านมาได้ราวๆ 17 วันหลังจากที่ได้เจอกับชิโนบุ

Saijaku Muhai no Bahamut ซับไทย

Saijaku Muhai no Bahamut ตอนที่ 1 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1  สำรอง   ตอนที่ 1

Saijaku Muhai no Bahamut ตอนที่ 2 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2  สำรอง   ตอนที่ 2

Saijaku Muhai no Bahamut ตอนที่ 3 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง   ตอนที่ 3  สำรอง  ตอนที่ 3

Saijaku Muhai no Bahamut ตอนที่ 4 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 4  สำรอง   ตอนที่ 4

Saijaku Muhai no Bahamut ตอนที่ 5 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 5  สำรอง   ตอนที่ 5  สำรอง  ตอนที่ 5

Saijaku Muhai no Bahamut ตอนที่ 6 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 6  สำรอง   ตอนที่ 6  สำรอง  ตอนที่ 6

Saijaku Muhai no Bahamut ตอนที่ 7 ซับไทย  สำรอง   ตอนที่ 7  สำรอง   ตอนที่ 7  สำรอง  ตอนที่ 7

Saijaku Muhai no Bahamut ตอนที่ 8 ซับไทย  สำรอง  ตอนที่ 8 สำรอง  ตอนที่ 8  สำรอง ตอนที่ 8

Saijaku Muhai no Bahamut ตอนที่ 9 ซับไทย  สำรอง  ตอนที่ 9 สำรอง   ตอนที่ 9 สำรอง   ตอนที่ 9

Saijaku Muhai no Bahamut ตอนที่ 10 ซับไทย  สำรอง  ตอนที่ 10 สำรอง   ตอนที่ 10 สำรอง   ตอนที่ 10 สำรอง   ตอนที่ 10

Saijaku Muhai no Bahamut ตอนที่ 11 ซับไทย สำรอง  ตอนที่ 11 สำรอง   ตอนที่ 11 สำรอง   ตอนที่ 11

Saijaku Muhai no Bahamut ตอนที่ 12 ซับไทย สำรอง  ตอนที่ 12 สำรอง  ตอนที่ 12