20 ตุลาคม 2556
Ghost Hound 3

Ghost Hound 3

20 ตุลาคม 2556
Final Approach ตอนที่ 1-13

Final Approach ตอนที่ 1-13

19 ตุลาคม 2556
Blood C ตอนที่ 1-12

Blood C ตอนที่ 1-12