22 ตุลาคม 2556
Touka Gettan ตอนที่ 1-26

Touka Gettan ตอนที่ 1-26

21 ตุลาคม 2556
Needless ตอนที่ 1-24

Needless ตอนที่ 1-24

21 ตุลาคม 2556
Mushi Uta ตอนที่ 1-12

Mushi Uta ตอนที่ 1-12

21 ตุลาคม 2556
Tsuritama ตอนที่ 1-12

Tsuritama ตอนที่ 1-12

21 ตุลาคม 2556
Sekirei Pure Engagement ภาค 1-2

Sekirei Pure Engagement ภาค 1-2

21 ตุลาคม 2556
Dancouga Nova ตอนที่ 1-12

Dancouga Nova ตอนที่ 1-12

21 ตุลาคม 2556
Kaze no Stigma ตอนที่ 1-24

Kaze no Stigma ตอนที่ 1-24