Mushishi ตอนที่ 1-26 4

จบ ซับไทย

เรื่องย่อ

Mushishi (มุชิฉิ) เป็นเรื่องราวการเดินทางของ “กิงโกะ” ชายหนุ่มซึ่งเป็นหมอรักษาโรคที่เกิดจาก “มุฉิ” แปลตรงตัวคือ “แมลง” ครับ แต่มุฉิในเรื่องนี้ไม่ใช่แมลง กลับเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างธรรมชาติซึ่งไม่มีชีวิตกับเหล่าสรรพสัตว์ ที่มีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้บางคนอาจมองว่ามุฉิคือวิญญาณของธรรมชาติที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น หรือบางคนคิดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานที่เกิดจากธรรมชาติแต่มีชีวิต โดยสรุปคือ หากมุฉิมีจริงก็สามารถอธิบายโรคภัยและปรากฏการณ์ประหลาดทั้งหลายในโลกนี้ได้ โดยไม่ว่าจะเป็นอาการตาบอดโดยไม่ทราบสาเหตุ หูหนวกทั้งที่ไม่พบความผิดปกติ หรือแม้แต่โรคหลงลืมในคนอายุน้อย หลายโรคเหมือนที่เคยพบคนไข้ในชีวิตจริงเลยครับ

Mushishi ซับไทย 

Mushishi ตอนที่ 1

Mushishi ตอนที่ 2

Mushishi ตอนที่ 3

Mushishi ตอนที่ 4

Mushishi ตอนที่ 5

Mushishi ตอนที่ 6

Mushishi ตอนที่ 7

Mushishi ตอนที่ 8

Mushishi ตอนที่ 9

Mushishi ตอนที่ 10

Mushishi ตอนที่ 11

Mushishi ตอนที่ 12

Mushishi ตอนที่ 13

Mushishi ตอนที่ 14

Mushishi ตอนที่ 15

Mushishi ตอนที่ 16

Mushishi ตอนที่ 17

Mushishi ตอนที่ 18

Mushishi ตอนที่ 19

Mushishi ตอนที่ 20

Mushishi ตอนที่ 21

Mushishi ตอนที่ 22

Mushishi ตอนที่ 23

Mushishi ตอนที่ 24

Mushishi ตอนที่ 25

คำค้นหา :