Kiseijuu-Sei-no-Kakuritsu

อัพเดท ตอนที่ 24 จบซับไทย

เรื่องย่อ

อิซุมิ ชินอิจิ ที่ถูกสิ่งมีชีวิตจากต่างดาว ปรสิต มาสิงแต่ทว่าเกิดความผิดพลาดขึ้น ทำให้สิงได้แค่แขนขวาของชินอิจิเท่านั้นเนื่องจากสิงมือขวาจึงตั้งชื่อว่า มิคกี้ ที่ตัดสินใจอยู่ร่วมกับชินอิจิ

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ซับไทย

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 1

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 2

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 3

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 4

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 5

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 6

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 7

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 8

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 9

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 10

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 11

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 12

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 13

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 14

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 15

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 16

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 17

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 18

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 19

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 20

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 21

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 22

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 23

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 24

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ซับไทย

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 1    สำรอง  ตอนที่ 1    สำรอง  ตอนที่ 1

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 2    สำรอง  ตอนที่ 2

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 3    สำรอง  ตอนที่ 3

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 4    สำรอง  ตอนที่ 4    สำรอง  ตอนที่ 4

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 5    สำรอง  ตอนที่ 5    สำรอง  ตอนที่ 5    สำรอง  ตอนที่ 5    สำรอง  ตอนที่ 5    สำรอง  ตอนที่ 5

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 6    สำรอง  ตอนที่ 6    สำรอง  ตอนที่ 6

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 7    สำรอง  ตอนที่ 7     สำรอง  ตอนที่ 7

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 8    สำรอง  ตอนที่ 8     สำรอง  ตอนที่ 8

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 9    สำรอง  ตอนที่ 9     สำรอง  ตอนที่ 9

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 10    สำรอง  ตอนที่ 10     สำรอง  ตอนที่ 10

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 11    สำรอง  ตอนที่ 11     สำรอง  ตอนที่ 11

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 12    สำรอง  ตอนที่ 12     สำรอง  ตอนที่ 12

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 13    สำรอง  ตอนที่ 13

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 14    สำรอง  ตอนที่ 14

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 15    สำรอง  ตอนที่ 15    สำรอง  ตอนที่ 15    สำรอง  ตอนที่ 15

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 16    สำรอง  ตอนที่ 16

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 17    สำรอง  ตอนที่ 17

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 18    สำรอง  ตอนที่ 18

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 19    สำรอง  ตอนที่ 19

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 20    สำรอง  ตอนที่ 20    สำรอง  ตอนที่ 20

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 21    สำรอง  ตอนที่ 21

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 22    สำรอง  ตอนที่ 22

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 23    สำรอง  ตอนที่ 23

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 24 จบ    สำรอง  ตอนที่ 24

 

ลิ้งสำรอง Kiseijuu Sei no Kakuritsu ปรสิตเดรัจฉาน ดูได้ทุกลิ้ง

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 1

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 2

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 3

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 4

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 5

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 6

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 7

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 8

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 9

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 10

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 11

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 12

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 13

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 14

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 15

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 16

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 17

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 18

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 19

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 20

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 21

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 22

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 23

Kiseijuu Sei no Kakuritsu ตอนที่ 24 จบ