Hunter x Hunter

อัพเดท ตอนที่ 148 ซับไทย

เรื่องย่อ

โดยเรื่องราวในเวอร์ชั่นนี้ ยังคงเป็นเรื่องราวของเหล่าฮันเตอร์ ที่ออกเดินทางไปทั่วโลก เพื่อปฎิบัติภาระกิจที่ยากและ อันตราย เพื่อเพิ่มลำดับของตัวเอง…โดยมี กอร์น เด็กชายอายุ 12 ปี ที่อาศัยอยู่กับน้าสาวชื่อมิโตะ ในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กันตัวกอร์นนั้นตั้งแต่เด็กก็เชื่อว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่เขายังเด็กเพราะทุกคนรวมทั้งน้า ของเขาบอกอย่างนั้นแต่ทว่าเมื่อเขาได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพ่อ เขาจึงตัดสินใจ ที่จะออกเดินทางตามรอยของพ่อที่เป็นฮันเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ในตำ นาน ระหว่างการเดินทาง กอร์นก็ได้พบ กับ คิรัวร์ คุราปิก้าและ เลโอลีโอ พวกเขาต้องทดสอบคุณสมบัติมากมายเพื่อไปถึง เป้าหมายของการเป็นฮันเตอร์… ? แล้วพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคและแบบทดสอบอะไรบ้าง มา ร่วมสุ้นและเป็นกำลังใจให้เขาได้ใน hunter x hunter 2011

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ 2011-2013 ตอนที่ 1-148

Hunter x Hunter ตอนที่ 148
Hunter x Hunter ตอนที่ 147
Hunter x Hunter ตอนที่ 146
Hunter x Hunter ตอนที่ 145
Hunter x Hunter ตอนที่ 144
Hunter x Hunter ตอนที่ 143
Hunter x Hunter ตอนที่ 142
Hunter x Hunter ตอนที่ 141
Hunter x Hunter ตอนที่ 140
Hunter x Hunter ตอนที่ 139
Hunter x Hunter ตอนที่ 138
Hunter x Hunter ตอนที่ 137
Hunter x Hunter ตอนที่ 136
Hunter x Hunter ตอนที่ 135
Hunter x Hunter ตอนที่ 134
Hunter x Hunter ตอนที่ 133
Hunter x Hunter ตอนที่ 132
Hunter x Hunter ตอนที่ 131
Hunter x Hunter ตอนที่ 130
Hunter x Hunter ตอนที่ 129
Hunter x Hunter ตอนที่ 128
Hunter x Hunter ตอนที่ 127
Hunter x Hunter ตอนที่ 126
Hunter x Hunter ตอนที่ 125
Hunter x Hunter ตอนที่ 124
Hunter x Hunter ตอนที่ 123
Hunter x Hunter ตอนที่ 122
Hunter x Hunter ตอนที่ 121
Hunter x Hunter ตอนที่ 120
Hunter x Hunter ตอนที่ 119
Hunter x Hunter ตอนที่ 118
Hunter x Hunter ตอนที่ 117
Hunter x Hunter ตอนที่ 116
Hunter x Hunter ตอนที่ 115
Hunter x Hunter ตอนที่ 114
Hunter x Hunter ตอนที่ 113
Hunter x Hunter ตอนที่ 112
Hunter x Hunter ตอนที่ 111
Hunter x Hunter ตอนที่ 110
Hunter x Hunter ตอนที่ 109
Hunter x Hunter ตอนที่ 108
Hunter x Hunter ตอนที่ 107
Hunter x Hunter ตอนที่ 106
Hunter x Hunter ตอนที่ 105
Hunter x Hunter ตอนที่ 104
Hunter x Hunter ตอนที่ 103
Hunter x Hunter ตอนที่ 102
Hunter x Hunter ตอนที่ 101
Hunter x Hunter ตอนที่ 100
Hunter x Hunter ตอนที่ 99
Hunter x Hunter ตอนที่ 98
Hunter x Hunter ตอนที่ 97
Hunter x Hunter ตอนที่ 96
Hunter x Hunter ตอนที่ 95
Hunter x Hunter ตอนที่ 94
Hunter x Hunter ตอนที่ 93
Hunter x Hunter ตอนที่ 92
Hunter x Hunter ตอนที่ 91
Hunter x Hunter ตอนที่ 90
Hunter x Hunter ตอนที่ 89
Hunter x Hunter ตอนที่ 88
Hunter x Hunter ตอนที่ 87
Hunter x Hunter ตอนที่ 86
Hunter x Hunter ตอนที่ 85
Hunter x Hunter ตอนที่ 84
Hunter x Hunter ตอนที่ 83
Hunter x Hunter ตอนที่ 82
Hunter x Hunter ตอนที่ 81
Hunter x Hunter ตอนที่ 80
Hunter x Hunter ตอนที่ 79
Hunter x Hunter ตอนที่ 78
Hunter x Hunter ตอนที่ 77
Hunter x Hunter ตอนที่ 76
Hunter x Hunter ตอนที่ 75
Hunter x Hunter ตอนที่ 74
Hunter x Hunter ตอนที่ 73
Hunter x Hunter ตอนที่ 72
Hunter x Hunter ตอนที่ 71
Hunter x Hunter ตอนที่ 70
Hunter x Hunter ตอนที่ 69
Hunter x Hunter ตอนที่ 68
Hunter x Hunter ตอนที่ 67
Hunter x Hunter ตอนที่ 66
Hunter x Hunter ตอนที่ 65
Hunter x Hunter ตอนที่ 64
Hunter x Hunter ตอนที่ 63
Hunter x Hunter ตอนที่ 62
Hunter x Hunter ตอนที่ 61
Hunter x Hunter ตอนที่ 60
Hunter x Hunter ตอนที่ 59
Hunter x Hunter ตอนที่ 58
Hunter x Hunter ตอนที่ 57
Hunter x Hunter ตอนที่ 56
Hunter x Hunter ตอนที่ 55
Hunter x Hunter ตอนที่ 54
Hunter x Hunter ตอนที่ 53
Hunter x Hunter ตอนที่ 52
Hunter x Hunter ตอนที่ 51
Hunter x Hunter ตอนที่ 50
Hunter x Hunter ตอนที่ 49
Hunter x Hunter ตอนที่ 48
Hunter x Hunter ตอนที่ 47
Hunter x Hunter ตอนที่ 46
Hunter x Hunter ตอนที่ 45
Hunter x Hunter ตอนที่ 44
Hunter x Hunter ตอนที่ 43
Hunter x Hunter ตอนที่ 42
Hunter x Hunter ตอนที่ 41
Hunter x Hunter ตอนที่ 40
Hunter x Hunter ตอนที่ 39
Hunter x Hunter ตอนที่ 38
Hunter x Hunter ตอนที่ 37
Hunter x Hunter ตอนที่ 36
Hunter x Hunter ตอนที่ 35
Hunter x Hunter ตอนที่ 34
Hunter x Hunter ตอนที่ 33
Hunter x Hunter ตอนที่ 32
Hunter x Hunter ตอนที่ 31
Hunter x Hunter ตอนที่ 30
Hunter x Hunter ตอนที่ 29
Hunter x Hunter ตอนที่ 28
Hunter x Hunter ตอนที่ 27
Hunter x Hunter ตอนที่ 26
Hunter x Hunter ตอนที่ 25
Hunter x Hunter ตอนที่ 24
Hunter x Hunter ตอนที่ 23
Hunter x Hunter ตอนที่ 22
Hunter x Hunter ตอนที่ 21
Hunter x Hunter ตอนที่ 20
Hunter x Hunter ตอนที่ 19
Hunter x Hunter ตอนที่ 18
Hunter x Hunter ตอนที่ 17
Hunter x Hunter ตอนที่ 16
Hunter x Hunter ตอนที่ 15
Hunter x Hunter ตอนที่ 14
Hunter x Hunter ตอนที่ 13
Hunter x Hunter ตอนที่ 12
Hunter x Hunter ตอนที่ 11
Hunter x Hunter ตอนที่ 10
Hunter x Hunter ตอนที่ 9
Hunter x Hunter ตอนที่ 8
Hunter x Hunter ตอนที่ 7
Hunter x Hunter ตอนที่ 6
Hunter x Hunter ตอนที่ 5
Hunter x Hunter ตอนที่ 4
Hunter x Hunter ตอนที่ 3
Hunter x Hunter ตอนที่ 2
Hunter x Hunter ตอนที่ 1

พากย์ไทย ตอนที่ 1-48

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 48 สำรอง   ตอนที่ 48

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 47 สำรอง   ตอนที่ 47

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 46 สำรอง  ตอนที่ 46

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 45 สำรอง  ตอนที่ 45

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 44 สำรอง  ตอนที่ 44

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 43 สำรอง ตอนที่ 43

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 42 สำรอง ตอนที่ 42

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 41 สำรอง ตอนที่ 41

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 40 สำรอง ตอนที่ 40

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 39 สำรอง ตอนที่ 39

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 38 สำรอง ตอนที่ 38

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 37 สำรอง ตอนที่ 37

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 36 สำรอง ตอนที่ 36

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 35 สำรอง ตอนที่ 35

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 34 สำรอง ตอนที่ 34

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 33 สำรอง ตอนที่ 33

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 32 สำรอง ตอนที่ 32

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 31 สำรอง ตอนที่ 31

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 30 สำรอง ตอนที่ 30

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 29 สำรอง ตอนที่ 29

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 28 สำรอง ตอนที่ 28

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 27 สำรอง ตอนที่ 27

ตอนที่ 26 ไม่ทำเพราะเป็นตอนที่ ย้อนเรื่อง 26

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 25 สำรอง ตอนที่ 25

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 24 สำรอง ตอนที่ 24

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 23 สำรอง ตอนที่ 23

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 22 สำรอง ตอนที่ 22

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 21 สำรอง ตอนที่ 21

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 20 สำรอง ตอนที่ 20

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 19 สำรอง ตอนที่ 19

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 18 สำรอง ตอนที่ 18

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 17 สำรอง ตอนที่ 17

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 16 สำรอง ตอนที่ 16

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 15 สำรอง ตอนที่ 15

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 14 สำรอง ตอนที่ 14

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 13

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 12 สำรอง ตอนที่ 12

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 11 สำรอง ตอนที่ 11

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 10 สำรอง ตอนที่ 10

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 09 สำรอง ตอนที่ 9

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 08 สำรอง ตอนที่ 8

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 07 สำรอง ตอนที่ 7

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 06 สำรอง ตอนที่ 6

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 05 สำรอง ตอนที่ 5

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 04 สำรอง ตอนที่ 4

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 03 สำรอง ตอนที่ 3

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 02 สำรอง ตอนที่ 2

Hunter x Hunter [พากย์ไทย] ตอนที่ 01 สำรอง ตอนที่ 1

________________________________________________________________

ซับไทย ตอนที่ 1-148

รหัส nurarihyonz

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 148 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 147 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 146 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 145 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 144 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 143 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 142 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 141 

Hunter x Hunter The Last Mission  The Movie2 สำรอง The Movie2

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 140 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 139 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 138 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 137 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 136 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 135 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 134 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 133 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 132 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 131 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 130 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 129 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 128 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 127 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 126 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 125 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 124 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 123 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 122 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 121 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 120 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 119 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 118 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 117  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 116 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 115 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 114  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 113 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 112 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 111 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 110 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 109 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 108 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 107 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 106 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 105 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 104 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 103 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 102 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 101 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 100 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 99 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 98  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 97 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 96  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 95  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 94  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 93  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 92  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 91  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 90  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 89  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 88  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 87  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 86  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 85  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 84  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 83  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 82  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 81  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 80  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 79  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 78  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 77  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 76  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 75  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 74  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 73 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 72  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 71  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 70 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 69 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 68  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 67 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 66 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 65 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 64 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 63 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 62 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 61  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 60  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 59  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 58 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 57  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 56  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 55  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 54 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 53 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 52  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 51  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 50  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 49  

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 48 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 47 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 46

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 45 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 44 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 43 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 42 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 41 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 40 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 39 สำรอง ตอนที่ 39 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 38 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 37 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 36 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 35 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 34

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 33 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 32

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 31 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 30 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 29 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 28 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 27 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 26

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 25

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 24 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 23 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 22

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 21

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 20

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 19 สำรอง ตอนที่ 19

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 18 สำรอง ตอนที่ 18

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 17

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 16 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 15

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 14

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 13 สำรอง ตอนที่ 13

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 12 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 11

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 10

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 9 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 8

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 7 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 6

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 5 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 4 

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 3

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 2

Hunter x Hunter [ซับไทย] ตอนที่ 1 

คำค้นหา :