Hitori no Shita The Outcast1

Tag : Hitori no Shita: The Outcast 2016 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ซับไทย

 

เรื่องย่อ

Zhang Chulan ถูกผีดิบเล่นงานที่สุสาน เขาได้พยายามช่วยผู้หญิงผมดำที่พบ จนเขาได้พบเธออีกครั้งในมหาวิทยาลัยและชะตากรรมที่มาพัวพันกับบุคคลผู้มีพลังพิเศษ

 

ตัวอย่าง PV

 

Hitori no Shita: The Outcast ซับไทย

Hitori no Shita: The Outcast ตอนที่ 1 ซับไทย

Hitori no Shita: The Outcast ตอนที่ 2 ซับไทย

Hitori no Shita: The Outcast ตอนที่ 3 ซับไทย

Hitori no Shita: The Outcast ตอนที่ 4 ซับไทย

Hitori no Shita: The Outcast ตอนที่ 5 ซับไทย

Hitori no Shita: The Outcast ตอนที่ 6 ซับไทย

Hitori no Shita: The Outcast ตอนที่ 7 ซับไทย

Hitori no Shita: The Outcast ตอนที่ 8 ซับไทย

Hitori no Shita: The Outcast ตอนที่ 9 ซับไทย

Hitori no Shita: The Outcast ตอนที่ 10 ซับไทย

Hitori no Shita: The Outcast ตอนที่ 11 ซับไทย

Hitori no Shita: The Outcast ตอนที่ 12 ซับไทย