2

อัพเดท ล่าสุด 

เรื่องย่อ

ฟกัสที่เหล่านินจากรุ่นใหม่ โดยตัวหลักเป็น โบรุโตะ รุ่นลูกของนารุโตะ

Teaser PV

Boruto: Naruto Next Generations ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 1

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 2

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 3

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 4

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 5

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 6

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 7

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 8

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 9

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 10

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 11

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 12

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 13

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 14

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 15

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 16

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 17

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 18

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 19

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 20

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 21

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 22

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 23

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 24

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 25

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 26

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 27

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 28

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 29

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 30

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 31

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 32

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 33

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 34

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 35

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 36

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 37

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 38

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 39

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 40

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 41

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 42

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 43

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 44

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 45

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 46

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 47

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 48

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 49

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 50

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 51

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 52

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 53

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 54

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 55

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 56

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 57

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 58

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 59

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 60

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 61

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 62

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 63

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 64

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 65

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 66

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 67

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 68

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 69

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 70

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 71

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 72

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 73

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 74

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 75

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 76

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 77

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 78

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 79

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 80

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 81

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 82

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 83

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 84

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 85

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 86

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 87

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 88

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 89

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 90

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 91

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 92

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 93

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 94

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 95

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 96

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 97

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 98

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 99

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 100

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 101

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 102

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 103

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 104

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 105

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 106

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 107

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 108

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 109

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 110

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 111

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 112

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 113

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 114

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 115

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 116

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 117

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 118

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 119

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 120

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 121

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 122

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 123

Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 125 (ยังไม่มา)