Aikatsu Stars!

 

เรื่องย่อ

ณ สถานบันปั้นไอดอล Yotsusei Gakuen (Four Stars Academy) จะมีระดับ Top ของโรงเรียนที่เรียกว่า S4 และงานนี้ Yume Nijino นางเอกของเราซึ่งเป็นนักเรียนเข้าใหม่ก็ต้องประชันฝีมือกันเด็กปีเดียวกัน เพื่อไต่ระดับขึ้นไปเป็นสุดยอดไอดอลให้ได้

Aikatsu Stars! ซับไทย

Aikatsu Stars! ตอนที่ 1

Aikatsu Stars! ตอนที่ 2

Aikatsu Stars! ตอนที่ 3

Aikatsu Stars! ตอนที่ 4

Aikatsu Stars! ตอนที่ 5

Aikatsu Stars! ตอนที่ 6

Aikatsu Stars! ตอนที่ 7

Aikatsu Stars! ตอนที่ 8

Aikatsu Stars! ตอนที่ 9

Aikatsu Stars! ตอนที่ 10

Aikatsu Stars! ตอนที่ 11

Aikatsu Stars! ตอนที่ 12

Aikatsu Stars! ตอนที่ 13
Aikatsu Stars! ตอนที่ 14
Aikatsu Stars! ตอนที่ 15
Aikatsu Stars! ตอนที่ 16
Aikatsu Stars! ตอนที่ 17
Aikatsu Stars! ตอนที่ 18
Aikatsu Stars! ตอนที่ 19
Aikatsu Stars! ตอนที่ 20
Aikatsu Stars! ตอนที่ 21
Aikatsu Stars! ตอนที่ 22
Aikatsu Stars! ตอนที่ 23
Aikatsu Stars! ตอนที่ 24
Aikatsu Stars! ตอนที่ 25
Aikatsu Stars! ตอนที่ 26
Aikatsu Stars! ตอนที่ 27

Aikatsu Stars! ตอนที่ 28 (ยังไม่มา)